libTSCAN API

libTSCAN API

什么情况下需要此文档?

用户基于C语言或 Python对TSCAN 系列工具进行二次开发的时候,需要参考本文档,调用 API 函数来实现对设备的程序控制 。

支持产品 – TC系列, TSCANMini,TSLiteMini,TSCANFDMini,TSCANLINLite,TSCANLINPro

文件 尺寸 类型 最后修改 下载
libTSCAN_SDK_Dotnet编程指导 V0.8_CN 1.55 MB PDF 2024/04/23 libTSCAN_SDK_Dotnet编程指导 V0.8_CN

文件 尺寸 类型 最后修改 下载
libTSCAN_SDK_CPP编程指导V1.2_CN 1.58 MB PDF 2024/04/23 libTSCAN_SDK_CPP编程指导V1.2_CN

文件 尺寸 类型 最后修改 下载
libTSCAN_SDK_Python编程指导_CN 1.28 MB PDF 2024/04/23 libTSCAN_SDK_Python编程指导_CN